Xestia ashworthii – Rolnica woskówka

Noctuidae – Sówkowate
Skrzydła przednie szare. Pole środkowe ograniczone falistymi, wyraźnie zaznaczonymi przepaskami falistymi odchodzącymi od czarnych punktów na krawędzi kostalnej skrzydła. Pole środkowe samca (a często także pole zewnętrzne) z rozmytą, ochrowo-beżową plamą; pole środkowe samicy z szaro-czarnym cieniem poprzecznym.

Szwajcaria 19.06.2012 ♂ Fot. Heiner Ziegler

Szwajcaria 07.05.2011 ♀ Fot. Heiner Ziegler

  1. Liczebność. Rzadka, sporadycznie obserwowana i mało znana
  2. Biotop. Lasy i ich skraje, ogrody, murawy naskalne, zbocza z roślinnością zielną
  3. Wymiary. Rs 35-45 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec/lipiec – sierpień. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Szwajcaria. W Polsce na rozproszonych, nielicznych stanowiskach w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na malinach i na rozmaitych roślinach zielnych – wymienia się babki, starce, mniszki i szczawie
  7. Podobne. Liczne inne szaroskrzydłe sówki – często bywa mylona z gatunkami z rodzajów Caradrina i Hoplodrina
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Heiner Ziegler
  9. X.asworthii na Lepiforum

Rodzaj Xestia - Rolnica


avidal

Leave a Reply