Xestia speciosa

Noctuidae – Sówkowate
Skrzydła przednie szare, u osobników melanistycznych silnie przyciemnione. Pole środkowe wyraźnie zwężone przy tylnej krawędzi skrzydła, ograniczone kontrastowo białymi, silnie falistymi przepaskami poprzecznymi. Plamki nerkowata i okrągła białe z szarym wypełnieniem; plamki te połączone są podłużną smugą z czarnych łusek, która dochodzi aż do przepaski wewnętrznej. Plamka czopkowata szara ze smoliście czarną obwódką. Wzdłuż krawędzi kostalnej skrzydła rząd białych plamek.

Austria 16.07.2021 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Lokalna, rzadko obserwowana – w Tatrach zwykle liczna; gdzie indziej znacznie rzadsza
  2. Biotop. Lasy reglowe i podgórskie
  3. Wymiary. Rs 35-40 mm
  4. Okres lotu. Lipiec i sierpień
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce w górach i na Pogórzu
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na borówkach, wiciokrzewach i na brzozie karłowatej; także na niektórych roślinach zielnych
  7. Podobne. Inne szare sówki różnią się detalami desenia na przednich skrzydłach – w tym kształtem przepasek poprzecznych
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. X.speciosa na Lepiforum

Rodzaj Xestia - Rolnica


avidal

Leave a Reply