Lampronia corticella – Krzywik maliniaczek

Prodoxidae
Przednie skrzydła brunatnoczarne z kremowżółtym plamkowaniem – dwie największe plamy dochodzą do tylnej krawędzi skrzydła, cztery mniejsze położone są przy przednim brzegu skrzydła. Pozostałe plamki są drobne i rozrzucone na całej powierzchni skrzydła. Głowa z żółtą czuprynką.

Francja – Zuydcoote 30.05.2018 Fot. Marie Lou Legrand

  1. Liczebność. Rzadko obserwowany, miejscami bywa liczny
  2. Biotop. Ogrody, skraje lasów, uprawy malin, jeżynowiska
  3. Wymiary. Rs 9-12 mm
  4. Okres lotu. Koniec maja – początek lipca
  5. Lokalizacja. Francja
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na jeżynach i malinach
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczny
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Marie Lou Legrand
  9. L.corticella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply