Dahlica lichenella

Psychidae – Koszówkowate
Przednie skrzydła samca grafitowoczarne z jasnym, marmurkowym deseniem. Czułki samca pierzaste. Samica bezskrzydła, robakowata, o uwstecznionych nogach, skryta w koszyczku obłożonym ziarenkami piasku i małymi kamyczkami oraz fragmentami glonów i porostów. Gąsienica żeruje w przewężonym na obu końcach domku

Będzino 14.02.2020 Fot. Augustyna

Będzino 14.02.2020 Fot. Augustyna

  1. Status. Nierzadka
  2. Siedlisko. Lasy oraz rozmaite tereny otwarte – najłatwiej odnaleźć koszyczki na nagich skałach, nasłonecznionych murach, płotach, słupach i innych płaskich powierzchniach
  3. Wymiary. Rs samca 13-16 mm
  4. Aktywność. Imagines aktywne w marcu i kwietniu
  5. Lokalizacja. Zachodniopomorskie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na porostach
  7. Podobne. Niemal identyczne koszyczki konstruuje Dahlica triquetrella, która różni się szczegółami budowy ciała (w tym liczbą segmentów nóg) oraz gatunki z rodzajów Eosolenobia i Siederia
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Augustyna
  9. D.lichenella na Lepiforum

Będzino 14.02.2020 Fot. Augustyna

Będzino 14.02.2020 Fot. Augustyna


avidal

Leave a Reply