Dahlica lichenella

Psychidae – Koszówkowate
Przednie skrzydła samca grafitowoczarne z jasnym, marmurkowym deseniem. Czułki samca pierzaste. Samica bezskrzydła, robakowata, o uwstecznionych nogach, skryta w koszyczku obłożonym ziarenkami piasku i małymi kamyczkami oraz fragmentami glonów i porostów. Gąsienica żeruje w przewężonym na obu końcach domku

Będzino 14.02.2020 Fot. Augustyna

Będzino 14.02.2020 Fot. Augustyna

  1. Liczebność. Nierzadka
  2. Biotop. Lasy oraz rozmaite tereny otwarte – najłatwiej odnaleźć koszyczki na nagich skałach, nasłonecznionych murach, płotach, słupach i innych płaskich powierzchniach
  3. Wymiary. Rs samca 13-16 mm
  4. Aktywność. Imagines aktywne w marcu i kwietniu
  5. Lokalizacja. Zachodniopomorskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na porostach
  7. Podobne. Niemal identyczne koszyczki konstruuje Dahlica triquetrella, która różni się szczegółami budowy ciała (w tym liczbą segmentów nóg) oraz gatunki z rodzajów Eosolenobia i Siederia
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Augustyna
  9. D.lichenella na Lepiforum

Będzino 14.02.2020 Fot. Augustyna

Będzino 14.02.2020 Fot. Augustyna


avidal

Leave a Reply