Dioryctria simplicella – Szyszeń sosnowy

Pyralidae – Omacnicowate
Poprzednio pod nazwą Dioryctria mutatella. Przednie skrzydła o szarym na ogół tle, czarno nakrapiane, z wyraźnym deseniem – zwłaszcza czarne, jasno podkreślone poprzeczne przepaski faliste są dobrze zaznaczone. Gąsienica różowa lub zielonkawa z czarnobrunatną głową.

Dior.simplicella

Łódzkie 19.06.2014 Fot. Jacek Nowak

Dior simplicella

Łódzkie 19.06.2014 Fot. Jacek Nowak

 1. Liczebność. Pospolity
 2. Biotop. Lasy iglaste i mieszane, parki, ogrody, wrzosowiska
 3. Wymiary. Rs 21-30 mm
 4. Okres lotu. Czerwiec/lipiec – wrzesień. Zimują wyrośnięte gąsienice w kolebce poczwarkowej
 5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
 6. Pokarm. Gąsienice żerują w żywicznych pniach i gałęziach sosen, pomiędzy korą a bielem, zwłaszcza w miejscach przegrzybiałych oraz na pędach i szyszkach (wygryzają rowek między łuskami); najczęściej zasiedlają sosnę pospolitą i wejmutkę. Znajdowane również w miejscach uszkodzonych przez poroże jeleni. Sporadycznie żerują na świerkach
 7. Podobne. Przede wszystkim Dioryctria abietella (deseń na przednich skrzydłach zwykle bardziej barwny) Dioryctria schuetzeella i Dioryctria sylvestrella  – identyfikacja na podstawie fotografii bywa bardzo trudna, lub wręcz niemożliwa
 8. Uwagi. Wśród naturalnych wrogów wymienia się muchówki z rodzaju Digonochaeta i Actia, oraz gąsieniczniki z rodzaju Pimpla
 9. Uwagi 2. Autor obserwacji – Jacek Nowak
 10. D.simplicella w bazie BioMap
 11. D.simplicella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply