Dioryctria simplicella – Szyszeń sosnowy

Pyralidae – Omacnicowate
Poprzednio pod nazwą Dioryctria mutatella. Przednie skrzydła o szarym na ogół tle, czarno nakrapiane, z wyraźnym deseniem – zwłaszcza czarne, jasno podkreślone poprzeczne przepaski faliste są dobrze zaznaczone. Gąsienica różowa lub zielonkawa z czarnobrunatną głową.

Dior.simplicella

Łódzkie 19.06.2014 Fot. Jacek Nowak

Dior simplicella

Łódzkie 19.06.2014 Fot. Jacek Nowak

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy iglaste i mieszane, parki, ogrody, wrzosowiska
  3. Wymiary. Rs 21-30 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec/lipiec – wrzesień. Zimują wyrośnięte gąsienice w kolebce poczwarkowej
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują w żywicznych pniach i gałęziach sosen, pomiędzy korą a bielem, zwłaszcza w miejscach przegrzybiałych oraz na pędach i szyszkach ( wygryzają rowek między łuskami ); najczęściej zasiedlają sosnę pospolitą i wejmutkę. Znajdowane również w miejscach uszkodzonych przez poroże jeleni. Sporadycznie żerują na świerkach
  7. Podobne. Przede wszystkim Dioryctria abietella ( deseń na przednich skrzydłach zwykle bardziej barwny ) Dioryctria schuetzeella i Dioryctria sylvestrella  – identyfikacja na podstawie fotografii bywa bardzo trudna, lub wręcz niemożliwa
  8. Uwagi. Wśród naturalnych wrogów wymienia się muchówki z rodzaju Digonochaeta i Actia, oraz gąsieniczniki z rodzaju Pimpla
  9. Uwagi 2. Autorem obserwacji jest Jacek Nowak
  10. D.simplicella w bazie BioMap
  11. D.simplicella na Lepiforum

Leave a Reply