Lamoria anella

Pyralidae – Omacnicowate
Przednie skrzydła szarobrązowe lub jasnobeżowe, zwykle z mniej lub bardziej intensywną smugą wzdłuż krawędzi kostalnej. U samicy w polu środkowym zwykle występują dwie ciemne plamki rozdzielone jaśniejszym od tła skrzydeł, bladożółtym polem. Głaszczki samicy zauważalnie dłuższe od głaszczków samca.

Francja – Zuydcoote 23.06.2022 ♀ Fot. Marie Lou Legrand

Grecja 21.10.2017 Fot. Paolo Mazzei

Francja – Zuydcoote 23.06.2022 ♀ Fot. Marie Lou Legrand

  1. Liczebność. Rzadki – zapewne przynajmniej niektóre obserwacje dotyczą osobników migrujących zza południowej granicy
  2. Biotop. Nasłonecznione skraje lasów, murawy kserotermiczne, łąki, ogrody
  3. Wymiary. Rs samicy 30-41 mm; samca 18-29
  4. Okres lotu. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Francja, Grecja. W Polsce głównie w płd-wschodniej części kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na omanach, znacznie rzadziej na innych astrowatych, oraz w gniazdach os i klecanek, w których są regularnie znajdowane
  7. Podobne. Drugi krajowy gatunek z rodzaju – Lamoria zelleri, u którego brak wyraźnej rdzawej smugi wzdłuż krawędzi kostalnej przedniego skrzydła. U Aphomia sociella w polu środkowym występuje tylko jedna ciemna plama
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marie Lou Legrand Paolo Mazzei
  9. L.anella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply