Scythris picaepennis

Scythrididae
Głowa i tułów oraz przednie skrzydła jednolicie brązowe z purpurowym połyskiem – lub przednie skrzydła z bardzo drobnymi plamkami z szarawożółtych łusek.

Francja – Bray-Dunes 04.06.2017 Fot. Marie Lou Legrand

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadki, obserwowany bardzo sporadycznie
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne, murawy psammofilne, suche tereny otwarte o wapiennym podłożu
  3. Wymiary. Rs 10-12 mm
  4. Okres lotu. Maj – lipiec/sierpień
  5. Lokalizacja. Francja. W Polsce na południu
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na komonicach i macierzakach, rzadziej na posłonkach, babkach i czarcikęsach
  7. Podobne. Inne jednolicie ciemne Microlepidoptera – w tym Scythris sinensis o jaskrawo żółtym odwłoku
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Marie Lou Legrand
  9. S.picaepennis na Lepiforum

avidal

Leave a Reply