Bembecia ichneumoniformis

Sesiidae – Przeziernikowate
Odwłok czarny z żółtymi przepaskami. Szczotka odwłokowa czarnożółta. Po środku przepaski na przednim skrzydle czerwona plamka. Komórki pola szczytowego żółto, lub pomarańczowo opylone.

Łódź - lipiec 2016 Samiec Fot. Marek Wyszomirski

Łódź – lipiec 2016 ♂ Fot. Marek Wyszomirski

be-ichneumoniformis

Łuków 15.07.2016 Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Nieczęsty i rzadko obserwowany
  2. Biotop. Łąki, ugory, przydroża, żwirownie i inne niezakrzaczone tereny otwarte
  3. Wymiary. Rs 17-23 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, małopolskie, lubelskie. Występuje lokalnie w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Larwy żerują w korzeniach różnych roślin zielnych; najchętniej w komonicach i koniklecach
  7. Podobne. Kilka innych przezierników, zwłaszcza Pennisetia hylaeiformis
  8. Uwagi. Fotografie udostępnili Marek Wyszomirski Rafał Celadyn Ricosz
  9. B.ichneumoniformis w bazie BioMap
  10. Więcej o gatunku
07.2008 Fot. Rafał Celadyn

Lipiec 2008 Fot. Rafał Celadyn

07.2008 Fot. Rafał Celadyn

Lipiec 2008 Fot. Rafał Celadyn


avidal

Leave a Reply