Acleris abietana

Tortricidae – Zwójkowate
Przednie skrzydła o brązowym, szarym lub brunatnym tle, często z jasnymi plamami lub łatami o zmiennych wielkości i kształcie. Na całej powierzchnii przednich skrzydeł widoczne kępki z wzniesionych czarnych łusek.

Łuków 16.10.2022 Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Nierzadka
  2. Biotop. Lasy iglaste i mieszane, parki, ogrody
  3. Wymiary. Rs 21-25 mm
  4. Okres lotu. Od marca do kwietnia i nowe pokolenie od sierpnia do listopada. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Lubelskie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na igłach sosen, świerków i jodeł
  7. Podobne. Przede wszystkim bliźniaczo podobne niektóre formy barwne Acleris hastiana, u której kępki łusek na przednich skrzydłach są słabiej zaznaczone. Pewność identyfikacji gwarantuje analiza budowy genitaliów
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Ricosz
  9. A.abietana na Lepiforum

Rodzaj Acleris


avidal

Leave a Reply