Acleris hastiana

Tortricidae – Zwójkowate
Przednie skrzydła o ogromnej zmienności barwnej – jednolicie ubarwione bądź wyraźnie rozjaśnione wzdłuż tylnego brzegu skrzydła; rzadziej rozjaśnienie przybiera formę przepasek poprzecznych. Znanych jest około 100 odmian barwnych.

Łódź – Retkinia 25.04.2015 Fot. Jacek Nowak

Francja – Cassel 22.10.2021 Fot. Marie Lou Legrand

  1. Status. Pospolita
  2. Siedlisko. Lasy, parki, ogrody, zarośla, torfowiska, wrzosowiska
  3. Wymiary. Rs 17-25 mm
  4. Okres lotu. Od marca do kwietnia i nowe pokolenie od sierpnia do listopada. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Francja, Polska – łódzkie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na borówkach, różanecznikach oraz na wierzbach i topolach
  7. Podobne. W zależności od formy barwnej można ja pomylić z różnymi innymi gatunkami z rodzaju. W celu wiarygodnej identyfikacji niezbędna jest analiza budowy genitaliów
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marie Lou Legrand Jacek Nowak
  9. A.hastiana na Lepiforum

Rodzaj Acleris


avidal

Leave a Reply