Acleris cristana

Tortricidae – Zwójkowate
Przednie skrzydła najczęściej rdzawobrązowe lub brunatne, lecz to gatunek o dużej zmienności – wyróżnia się wiele form barwnych. W połowie długości skrzydeł uderzająco wydatne pędzelki z uniesionych łusek (niekiedy łuski sa słabo wyniesione), zwykle czarnych bądź rdzawobrązowych – cecha diagnostyczna gatunku. Wzdłuż przedniej krawędzi skrzydła często widoczna ciemna smuga. Wierzch głowy biały.

Łódź – Zdrowie 22.07.2022 Fot. Jacek Nowak

Będzino 23.03.2021 Fot. Augustyna

Łódź – Zdrowie 22.07.2022 Fot. Jacek Nowak

  1. Liczebność. Rzadko obserwowana
  2. Biotop. Lasy
  3. Wymiary. Rs 18-24 mm
  4. Okres lotu. Od wczesnej fenologicznej wiosny do późnej jesieni z przerwa w czerwcu i lipcu (zmiana pokoleniowa). Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Zachodniopomorskie, łódzkie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na drzewach i krzewach z rodziny różowatych, zwłaszcza na tarninach i głogach. Okazjonalnie także na wierzbach i grabach
  7. Podobne. Typowa forma nietrudna do identyfikacji. Osobniki o słabo wyniesionych pędzelkach z łusek najłatwiej pomylić z Acleris hastiana – pewność identyfikacji gwarantuje analiza budowy genitaliów
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Augustyna Jacek Nowak
  9. A.cristana na Lepiforum

Rodzaj Acleris


avidal

Leave a Reply