Ancylis unculana

Tortricidae – Zwójkowate
Wielobarwna zwójka z podrodziny Olethreutinae. W pozycji spoczynkowej ze złożonymi skrzydłami czarna plama na jasnym tle przednich skrzydeł układa się w rozległe, owalne, ciemne (najczęściej kasztanowobrunatne) pole.

an-unculana

Łuków 09.05.2015 Fot. Ricosz

Anc.unculana

Łódzkie 22.07.2015 Fot. Jacek Nowak

Dolina Piławy 29.05.2021 Fot. Magdalena Jędro

Anc unculana

Łódzkie 16.05.2015 Fot. Jacek Nowak

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Lasy, polany, zarośla, parki, ogrody, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Rs 12-19 mm
  4. Okres lotu. Maj – sierpień. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubelskie, zachodniopomorskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na kruszynach i szakłakach, rzadziej na borówkach, malinach i leszczynach
  7. Podobne. Kilka innych gatunków z rodzaju, bardzo trudnych od odróżnienia na fotografiach – pospolita Ancylis badiana (ciemne pole zwykle ciemniejsze, intensywnie brunatne) i rzadkie Ancylis rhenana oraz Ancylis paludana; stuprocentową pewność oznaczenia daje analiza budowy genitaliów
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Magdalena Jędro Jacek Nowak Ricosz
  9. A.unculana w bazie BioMap
  10. A.unculana na Lepiforum
A.unculana.

Łódzkie 31.05.2013 Fot. Jacek Nowak

An.unculana

Łódzkie 22.07.2015 Fot. Jacek Nowak

A.unculana

Łódzkie 16.05.2016 Fot. Jacek Nowak


Rodzaj Ancylis


avidal

Leave a Reply