Celypha rufana

Tortricidae – Zwójkowate
Przednie skrzydła brązowe z dość jednolitym, mniej lub bardziej intensywnym, rdzawym, lub złotawym odcieniem i nierównomiernym, siateczkowatym deseniem.

c-rufana

Łuków 07.06.2014 Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Nierzadka
  2. Biotop. Lasy i ich skraje, parki, ogrody, zarośla, polany, łąki, przydroża, ugory, tereny ruderalne, trawniki, pastwiska
  3. Wymiary. Rs 15-19 mm
  4. Okres lotu. Maj – wrzesień; imagines aktywne także w ciągu dnia w godzinach popołudniowych. Gąsienice od września do maja; zimują
  5. Lokalizacja. Lubelskie. Obecna w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują w korzeniach bylicy zwyczajnej, wrotyczów, mniszków, krwawników i innych roślin zielnych
  7. Podobne. Przede wszystkim Celypha rosaceana, u której odcień przednich skrzydeł jest raczej różowy, niż rdzawy
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Ricosz
  9. C.rufana na Lepiforum

Rodzaj Celypha


avidal

Leave a Reply