Cochylidia implicitana

Tortricidae – Zwójkowate
Tło przednich skrzydeł jasne – srebrzystobiałe, lub kremowobiałe. W środkowej części skrzydła ukośna, brązowa lub beżowa przepaska poprzeczna – przy widoku z góry przepaski na obu skrzydłach łukowato łączą się ze sobą. Z tyłu skrzydła rozmyty deseń w barwie przepaski, mniej lub bardziej wyraźny.

C.implictana

Łódź 16.07.2015 Fot. Jacek Nowak

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Skraje lasów, parki, ogrody, zarośla, polany, łąki, ugory. Chętnie przylatuje do źródeł światła
  3. Wymiary. Rs 10-15 mm
  4. Okres lotu. Maj – wrzesień. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na rozmaitych roślinach zielnych – wrotyczach, złocieniach, nawłociach, rumianach i innych
  7. Podobne. Niektóre inne gatunki z rodzaju, oraz zwójki z rodzaju Aethes. Identyfikacja na podstawie fotografii terenowych bywa trudna
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Jacek Nowak
  9. C.implicitana w bazie BioMap
  10. C.implicitana na Lepiforum

avidal

Leave a Reply