Cochylis dubitana – Pańdrożyca wątpliweczka

Tortricidae – Zwójkowate
Przednie skrzydła białe, lub kremowożółte z szaroczarno przyciemnionymi polem nasadowym (które jednak może pozostać jasne)  i zewnętrznym brzegiem skrzydła, łącznie z wierzchołkiem; także w połowie długości skrzydła dwie ciemne plamy, z których większa dochodzi do tylnego brzegu skrzydła, a mniejsza styka się z brzegiem przednim. Głowa biała. Wierzch tułowia czarny.

Coch.dubitana

Łódzkie 05.08.2014 Fot. Jacek Nowak

  1. Liczebność. Nierzadka
  2. Biotop. Skraje lasów i leśne polany, wrzosowiska, ugory,
  3. Wymiary. Rs 11-16 mm
  4. Okres lotu. Maj – wrzesień; dwa pokolenia w sezonie. Gąsienice żerują od czerwca do października – potem przechodzą diapauzę zimową wewnątrz kokonów
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na rozmaitych roślinach zielnych z rodziny złożonych; zjadają głównie pączki kwiatowe, nasiona i owoce
  7. Podobne. Liczne inne zwójki, zwłaszcza z rodzaju Cochylis – i tak u Cochylis atricapitana głowa jest czarna, u Cochylis hybridella wierzch tułowia jest biały, a wierzchołki przednich skrzydeł Cochylis pallidana są jaśniejsze. U Cochylis posterana pole nasadowe na przednich skrzydłach jest zawsze jasne
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Jacek Nowak
  9. Ch.dubitana w bazie BioMap
  10. Ch.dubitana na Lepiforum

Rodzaj Cochylis - Pańdrożyca


avidal

Leave a Reply