Cydia duplicana – Piśmica jałowcóweczka

Tortricidae – Zwójkowate
Przednie skrzydła brunatne z podwójną, białą, łukowatą przepaską środkową – przepaska ta rozwidla się na całej niemal długości lub tylko przy tylnym brzegu skrzydła; w stanie spoczynku (złożone skrzydła) wygląda jak biała plama z brunatnym, wąskim wypełnieniem.  Wzdłuż przedniego brzegu skrzydła 5 par białych pasków – przy czym pary 4 i 5 mogą być zredukowane do pojedynczego paska.

Anielin 29.05.2022 Fot. Andrzej Czerwiński

  1. Liczebność. Trudna do oszacowania; nieczęsto obserwowana
  2. Biotop. Łąki, ugory, skraje lasów, parki, ogrody
  3. Wymiary. Rs 12-19 mm
  4. Okres lotu. Maj – lipiec. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na jałowcach, sosnach i świerkach
  7. Podobne. Kilka innych gatunków z rodzaju oraz Grapholita lunulana – różnią się one kształtem białej przepaski środkowej oraz liczba białych pasków na przednim brzegu skrzydła
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Andrzej Czerwiński
  9. Uwagi 2. Identyfikacja avidal
  10. C.duplicana na Lepiforum

Rodzaj Cydia


avidal

Leave a Reply