Dichrorampha simpliciana

Tortricidae – Zwójkowate
Przednie skrzydło stosunkowo jednolicie ubarwione, szarawoczarne, bez wyraźnych wzorów z barwnych łusek; wierzchołki przednich skrzydeł zakrąglone, o łagodnym profilu.

Słone 07.08.2008 Fot. Alek Brzozowski

Słone 07.08.2008 Fot. Alek Brzozowski

  1. Status. Pospolita
  2. Siedlisko. Łąki, ugory, polany, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Rs 12-17mm
  4. Okres lotu. Maj – wrzesień. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Lubuskie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują w korzeniach bylic
  7. Podobne. Inne niepozornie, jednolicie ubarwione zwójki, w tym Dichrorampha acuminatana o ostrzejszym profilu wierzchołków przednich skrzydeł
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Alek Brzozowski
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Witas
  10. D.simpiciana na Lepiforum

Rodzaj Dichrorampha


avidal

Leave a Reply