Epinotia demarniana – Wydrążka bazióweczka

Tortricidae – Zwójkowate
Przednie skrzydła szarobrunatne z rozległymi białymi plamami środkową i zewnętrzną dochodzącymi do tylnych krawędzi skrzydeł; przy złożonych w stanie spoczynku skrzydłach plamy środkowe łączą się ze sobą tworząc jasną, szeroką przepaskę poprzeczną.

Ep. demarniana

Łódzkie 25.06.2015 Fot. Jacek Nowak

E.demarniana

Łódzkie 10.06.2014 Fot. Jacek Nowak

  1. Status. Nierzadka, lokalnie liczna
  2. Siedlisko. Wilgotne lasy, torfowiska, wrzosowiska, zarośla, olsy, brzegi zbiorników wodnych
  3. Wymiary. Rs 12-22 mm
  4. Okres lotu. Koniec maja – lipiec. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują w kwiatostanach wierzb, olsz i brzóz
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju, zwłaszcza Epinotia cirsiana i Epinotia scutulana – identyfikacja na podstawie fotografii terenowych bywa niemożliwa
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Jacek Nowak
  9. E.demarniana w bazie BioMap
  10. E.demarniana na Lepiforum

Rodzaj Epinotia - Wydrążka


avidal

Leave a Reply