Epinotia immundana

Tortricidae – Zwójkowate
Przednie skrzydła o zmiennym ubarwieniu z czarnymi, szarymi, białymi i brązowymi elementami. Na grzbiecie, mniej więcej w połowie długości skrzydła, rozjaśnienie w kształcie rombu.

Łuków 10.05.2016 Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Brzegi rzek i strumieni, wilgotne lasy mieszane
  3. Wymiary. Rs 12-16 mm
  4. Okres lotu. Od kwietnia do września; dwie generacje
  5. Lokalizacja. Lubelskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na brzozach, olszach i różach
  7. Podobne. Inne zwójki, zwłaszcza Epinotia tetraquetrana
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Ricosz
  9. E.immundana w bazie BioMap
  10. E.immundana na Lepiforum

Rodzaj Epinotia - Wydrążka


Ricosz

Leave a Reply