Epinotia tetraquetrana – Wydrążka gruszóweczka

Tortricidae – Zwójkowate
Przednie skrzydła szarawe lub brązowawe z szerokimi rozjaśnieniami w połowie długości i przy brzegu skrzydła. Na każdym skrzydle po dwie czarne plamki przy przedniej krawędzi rozjaśnień;plamka zewnętrzna bardziej wyraźna i większa.

Łuków 12.05.2016 Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Lasy, parki, zadrzewienia, zagajniki brzozowe, okolice zbiorników wodnych
  3. Wymiary. Rs 12-16 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień i maj
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubelskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na brzozach i olszach
  7. Podobne. Inne zwójki, zwłaszcza Epinotia immundana
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Ricosz avidal
  9. E.tetraquetrana w bazie BioMap
  10. E.tetraquetrana na Lepiforum
Ceteń 09.05.2015

Ceteń 09.05.2015

Ceteń 09.05.2015

Ceteń 09.05.2015

Widzew 12.05.2011

Łódź – Widzew 12.05.2011


Rodzaj Epinotia - Wydrążka


avidal

Leave a Reply