Grapholita jungiella

Tortricidae – Zwójkowate
Przednie skrzydła o ciemnoszarym, lub brązowym tle. Na każdym z nich dwie równoległe względem siebie, białe, ukośne przepaski, które układają się w podwójny łuk przy dachówkowato złożonych skrzydłach. Za tymi przepaskami kolejna srebrzysta przepaska, tym razem prosta  i mniej kontrastowa. Dodatkowo przy przednich krawędziach skrzydeł widoczne są białe, krótkie, ułożone prostopadle do krawędzi skrzydła paski.

Łódź – Widzew 13.05.2017

Łódź – Widzew 13.05.2017

  1. Liczebność. Pospolita i liczna, ale często niezauważana
  2. Biotop. Łąki, polany, zarośla, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Rs 10-13 mm – zalicza się do niewielkich zwójek
  4. Okres lotu. Kwiecień – maj i lipiec – sierpień. Dwa pokolenia w sezonie
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całej Polsce
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na wyce, groszku i traganku
  7. Podobne. Kilka innych gatunków z rodzaju, zwłaszcza zdecydowanie rzadsza i przeciętnie wyraźnie większa Grapholita discretana i rzadka, związana z kolcolistem zachodnim Grapholita internana (przepaska zewnętrzna wyraźniej zaznaczona i często przedzielona wąską, ciemną linią)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. G.jungiella w bazie BioMap
  10. G.jungiella na Lepiforum

Rodzaj Grapholita - Owocówka


avidal

Leave a Reply