Grapholita discretana

Tortricidae – Zwójkowate
Przednie skrzydła o ciemnoszarym, lub brązowym tle. Na każdym z nich dwie równoległe względem siebie, białe, ukośne przepaski, które układają się w podwójny łuk przy dachówkowato złożonych skrzydłach. Dodatkowo w tylnej części zewnętrznych krawędzi skrzydeł przednich widoczne są białe, krótkie, ułożone prostopadle do krawędzi skrzydła smugi; przy tylnej krawędzi skrzydła żółtawe pole z wąskimi, czarnymi paseczkami.

Łuków 06.06.2015 Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Nieczęsta
  2. Biotop. Zarośla, ogrody, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Rs 13-18 mm
  4. Okres lotu. Maj – czerwiec.
  5. Lokalizacja. Lubelskie. Występuje w całej Polsce
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na chmielu zwyczajnym
  7. Podobne. Kilka innych gatunków z rodzaju, zwłaszcza pospolitsza i wyraźnie mniejsza Grapholita jungiella i rzadka, związana z kolcolistem zachodnim Grapholita internana
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Ricosz
  9. G.discretana w bazie BioMap
  10. G.discretana na Lepiforum

Rodzaj Grapholita - Owocówka


Ricosz

Leave a Reply