Grapholita internana

Tortricidae – Zwójkowate
Przednie skrzydła o ciemnoszarym lub brązowym tle. Na każdym z nich dwie równoległe względem siebie, białe, ukośne przepaski, które układają się w podwójny łuk przy dachówkowato złożonych skrzydłach. Za tymi przepaskami kolejna srebrzysta przepaska, tym razem prosta i często rozdzielona w połowie długości wąską, ciemna linią – węższą nawet od linii rozdzielającej dwie przepaski łukowate (przepaska zewnętrzna na załączonej fotografii akurat nie jest rozdzielona). Dodatkowo przy przednich krawędziach skrzydeł widoczne są białe, krótkie, ułożone prostopadle do krawędzi skrzydła paski.

Hiszpania – Granada 12.05.2018 Fot. Simon Oliver

Hiszpania – Granada 12.05.2017 Fot. Simon Oliver

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadka
  2. Biotop. Wrzosowiska, suche leśne polany, torfowiska
  3. Wymiary. Rs 9-11 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień – lipiec
  5. Lokalizacja. Hiszpania. W Polsce na nielicznych, rozproszonych stanowiskach
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na kolcoliście zachodnim
  7. Podobne. Kilka innych gatunków z rodzaju, zwłaszcza zdecydowanie rzadsza i przeciętnie wyraźnie większa Grapholita discretana (rs 13-18 mm) i pospolita Grapholita jungiella (prosta przepaska zewnętrzna słabiej zaznaczona i nieprzedzielona ciemną linią)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Simon Oliver
  9. G.internana na Lepiforum

Rodzaj Grapholita - Owocówka


avidal

Leave a Reply