Hedya dimidiana – Płatkówka lustrzaneczka

Tortricidae – Zwójkowate
Przednie skrzydło brązowe z białą, półksiężycowatą, rozległą plamą przy przedniej krawędzi, blisko wierzchołka skrzydła.

Łódź – Dolina Olechówki 22.06.2021

  1. Liczebność. Zapewne nierzadka
  2. Biotop. Lasy, ogrody, polany, zarośla, tereny ruderalne, parki, cmentarze, łozowiska
  3. Wymiary. Rs 14-23 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec i lipiec
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują zwykle w oprzędach na liściach rozmaitych krzewów i drzew z rodziny różówatych – wymienia się jarząby, czereśnie, wiśnie, czeremchy, śliwy, morele
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczna
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. H.dimidiana na Lepiforum

Rodzaj Hedya - Płatkówka


avidal

Leave a Reply