Hedya nubiferana – Płatkówka pstrocineczka

Tortricidae – Zwójkowate
Przednie skrzydło kontrastowo ubarwione –  w przedniej części szaroczarne z błękitnawym nalotem, w tylnej białe. Na wierzchołku skrzydła szarobrązowa plama.

H.nubiferana

Łódź 22.05.2014 Fot. Jerzy Strzelecki

H nubiferana

Łódź 22.05.2014 Fot. Jerzy Strzelecki

  1. Liczebność. Liczna, pospolita
  2. Biotop. Lasy, ogrody, zakrzewione polany, zarośla, sady, tereny ruderalne, parki, cmentarze
  3. Wymiary. Rs 15-21 mm
  4. Okres lotu. Koniec maja – początek sierpnia. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na drzewach i krzewach owocowych ( śliwach, tarninach, głogach, różach, gruszach, jabłoniach…) oraz na innych drzewach i krzewach liściastych ( dąb, wierzba, brzoza…)
  7. Podobne. Liczne inne podobnie ubarwione zwójki, zwłaszcza Hedya pruniana i Apotomis betuletana – oznaczenie bywa trudne nawet z motylem w ręku
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jacek NowakJerzy Strzelecki
  9. H.nubiferana w bazie BioMap
  10. H.nubiferana na Lepiforum
Hed.nubiferana

Łódzkie 14.06.2013 Fot. Jacek Nowak

H.nubiferana

Łódzkie 25.06.2015 Fot. Jacek Nowak

H.nubiferana.

Łódzkie 25.06.2015 Fot. Jacek Nowak

H nubiferana

Łódzkie 25.06.2017 Fot. Jacek Nowak

Leave a Reply