Hedya nubiferana – Płatkówka pstrocineczka

Tortricidae – Zwójkowate
Przednie skrzydło kontrastowo ubarwione –  w przedniej części szaroczarne z błękitnawym nalotem, w tylnej białe. Na wierzchołku skrzydła szarobrązowa plama.

H.nubiferana

Łódzkie 25.06.2015 Fot. Jacek Nowak

H.nubiferana.

Łódzkie 25.06.2015 Fot. Jacek Nowak

H nubiferana

Łódzkie 25.06.2017 Fot. Jacek Nowak

Hed.nubiferana

Łódzkie 14.06.2013 Fot. Jacek Nowak

 1. Liczebność. Liczna, pospolita
 2. Biotop. Lasy, ogrody, zakrzewione polany, zarośla, sady, tereny ruderalne, parki, cmentarze
 3. Wymiary. Rs 15-21 mm
 4. Okres lotu. Koniec maja – początek sierpnia. Zimuje gąsienica
 5. Lokalizacja. Łódzkie, wielkopolskie. Występuje w całym kraju
 6. Pokarm. Gąsienice żerują na drzewach i krzewach owocowych (śliwach, tarninach, głogach, różach, gruszach, jabłoniach…) oraz na innych drzewach i krzewach liściastych (dąb, wierzba, brzoza…)
 7. Podobne. Liczne inne podobnie ubarwione zwójki, zwłaszcza Hedya ochroleucana, Hedya pruniana i Apotomis betuletana – oznaczenie bywa trudne nawet z motylem w ręku
 8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jacek Nowak Andrzej Hańca
 9. H.nubiferana w bazie BioMap
 10. H.nubiferana na Lepiforum

Dwie czarne plamy są odizolowane od ciemnej nasady skrzydeł (czerwona strzałka). Jednak ilość plam jest zmienna (może ich być od jednej do czterech). Jeśli jest ich więcej zawsze są umieszczone w linii prostej (żółta kreska). Fot. Andrzej Hańca

Zarys 2/3 ciemnej części skrzydła graniczący z 1/3 jasnej jest dość charakterystyczny. Czerwone linie z „zębem” typowe dla Hedya nubiferana i Hedya pruniana. Żółta linia obrazuje przejście ciemnej strefy w jasną u Apotomis betuletana i Hedya ochroleucana. Fot. Andrzej Hańca


Rodzaj Hedya - Płatkówka


avidal

4 thoughts on “Hedya nubiferana – Płatkówka pstrocineczka

 1. Nie wiem, czy na zdjęciach kol. Jerzego to jeden egzemplarz, czy dwa (data ta sama), ale na pierwszym zdjęciu jest najpewniej Apotomis betuletana. Drugie wydaje mi się, że to inny gatunek, ale nie wiem co to.
  Pierwsze zdjęcie kol. Jacka to na 100% Hedya pruniana.

Leave a Reply