Pammene aurita – Płużnica złocianeczka

Tortricidae – Zwójkowate
Przednie skrzydło rdzawopomarańczowe z żółtopomarańczowym, rozległym, dochodzącym do tylnej krawędzi skrzydła rozjaśnieniem środkowym, najlepiej widocznym przy widoku z góry.

Pam.aurita

Łódzkie 27.06.2014 Fot. Jacek Nowak

P.aurita

Łódzkie 27.06.2014 Fot. Jacek Nowak

  1. Liczebność. Rzadka, lokalna
  2. Biotop. Ogrody, parki, aleje, zadrzewienia
  3. Wymiary. Rs 13-16 mm
  4. Okres lotu. Lipiec – sierpień. Gąsienice w sierpniu i wrześniu
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują w nasionach jaworów
  7. Podobne. Niektóre inne gatunki z podrodziny Olethreutinae (w tym Ancylis mitterbacheriana, Dichrorampha vancouverana)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Jacek Nowak
  9. P.aurita w bazie BioMap
  10. P.aurita na Lepiforum

Rodzaj Pammene - Płużnica


avidal

Leave a Reply