Pammene populana – Płużnica wierzbóweczka

Tortricidae – Zwójkowate
Przednie skrzydło w nasadowej części grafitowoczarne. Po środku długości skrzydła rozległa, przylegająca do tylnej krawędzi skrzydła żółta plama z czarna kropką; z upływem czasu plama staje się biała. Przy złożonych w stanie spoczynku skrzydłach plamy na obu skrzydłach zlewają się w rozległą plamę o półksiężycowatym kształcie z wysuniętymi ku tyłowi kątami. Złociste, srebrzyste i brunatne łuski w tylnej części skrzydła tworzą nieregularny deseń. Wierzchnia strona tułowia grafitowoczarna.

Słone 09.08.2008 Fot. Alek Brzozowski

  1. Liczebność. Nierzadka
  2. Biotop. Wilgotne zarośla i skraje lasów, polany, łozowiska, zadrzewienia nadrzeczne
  3. Wymiary. Rs 10-15 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień. Gąsienice w maju i czerwcu
  5. Lokalizacja. Lubuskie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na wierzbach
  7. Podobne. Przede wszystkim Pammene spiniana, u której brak ciemnej kropki w obrębie żółtej plamy, lub jest ona słabo zaznaczona. W mniejszym stopniu Dichrorampha sequana (odmienny kształt żółtej plamy, również pozbawionej ciemnej kropki)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Alek Brzozowski
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Witas
  10. P.populana na Lepiforum

Rodzaj Pammene - Płużnica


avidal

Leave a Reply