Pandemis heparana – Zwójkówka sadówka

Tortricidae – Zwójkowate
Skrzydła przednie brązowożółte z brunatnymi: plamą nasadową, półokrągłą plamą przy przednim brzegu skrzydła i przepaską środkową.

Łuków 15.05.2018 Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Lasy, ogrody, zarośla, parki
  3. Wymiary. Rs 16-24 mm
  4. Okres lotu. Lipiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Lubelskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na wielu rozmaitych drzewach i krzewach liściastych
  7. Podobne. Kilka innych zwójek o podobnym deseniu na skrzydłach zwłaszcza Pandemis cerasana, u której zewnętrzna krawędź plamy nasadowej jest prosta
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Ricosz
  9. P.heparana w bazie BioMap
  10. P.heparana na Lepiforum

Rodzaj Pandemis - Zwójkówka


Ricosz

Leave a Reply