Myrmecophilidae – Mrowiszczakowate

Niewielkie, myrmekofilne szarańczaki o zwartej budowie ciała. Tylne uda spłaszczone i zgrubiałe, umożliwiające wykonywanie skoków. Przysadki odwłokowe u obu płci długie, dobrze wykształcone. Brak skrzydeł i narządów słuchu, wzrok upośledzony aż do całkowitego uwstecznienia. Wszystkie stadia rozwijają się w mrowiskach.
W Polsce tylko 1 gatunek.

Myrmecophilus acervorum - Mrówkomirek mrowiszczak

Leave a Reply