Cerioidini

GATUNEK NAZWA POLSKA LICZEBNOŚĆ
Ceriana conopcoides Naprętnik nibyślepek Szeroko rozsiedlony, spotykany pojedynczo
Sphiximorpha subsessilis Długorożec żółtoznaczny Szeroko rozsiedlony, nieliczny