Atypus muralis – Gryziel stepowy

Atypidae – Gryzielowate
Ciało masywne, ciemnobrązowe do niemal czarnego; głowotułów bywa czerwonobrązowy. Szczękoczułki uderzająco masywne i duże. Kądziołki przędne 4-członowe.

A. muralis

♀ Fotografia studyjna Fot. Kamil Stajniak

A. muralis.

Fotografia studyjna Fot. Kamil Stajniak

  1. Liczebność. Rzadki i bardzo rzadko obserwowany. Czerwona Księga kat. EN. Czerwona Lista kat. EN
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne, zbocza skalne o wapiennym podłożu, tereny stepowe; zasiedla głębokie nory wyściełane oprzędem
  3. Wymiary. Samica 12-20 mm. Samiec 9-10 mm
  4. Aktywność. Od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Samice dożywają 10 lat
  5. Lokalizacja. Występuje gównie w Polsce płd-wschodniej
  6. Pokarm. Dzień spędza głęboko w wykopanej przez siebie norce, poluje w nocy na przechodzące koło wylotu norki owady ( a właściwie koło zamaskowanej, wystającej poza wylot norki rury skonstruowanej z przędzy ). Aby je schwytać, rozrywa oprzęd zamykający jego kryjówkę i wciąga ofiarę do wewnątrz; po sparaliżowaniu zdobyczy ceruje powstały otwór
  7. Podobne. Dwa pozostałe krajowe gatunki – gryziel tapetnik Atypus piceus (CL kat. EN ) i gryziel zachodni Atypus affinis (CL  i CK kat. EN) różnią się min. 3-członowymi kądziołkami przędnymi
  8. Uwagi. Wszystkie gryziele są prawnie chronione
  9. Uwagi 2. Autorem fotografii jest Kamil Stajniak
  10. Więcej o gatunku

avidal

Leave a Reply