Atypus muralis – Gryziel stepowy

Atypidae – Gryzielowate
Ciało masywne, ciemnobrązowe do niemal czarnego; głowotułów bywa czerwono-brązowy. Szczękoczułki uderzająco masywne i duże. Kądziołki przędne 4-członowe.

A. muralis

♀ Fotografia studyjna Fot. Kamil Stajniak

A. muralis.

Fotografia studyjna Fot. Kamil Stajniak

 1. Status. Rzadki i sporadycznie obserwowany. Występuje głównie w Polsce płd-wschodniej EN EN
 2. Siedlisko. Murawy kserotermiczne, zbocza skalne o wapiennym podłożu, tereny stepowe; zasiedla głębokie nory wyściełane oprzędem
 3. Wymiary. Samica 12-20 mm. Samiec 9-10 mm
 4. Aktywność. Od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Samice dożywają 10 lat
 5. Lokalizacja. Świętokrzyskie
 6. Pokarm. Dzień spędza głęboko w wykopanej przez siebie norce, poluje w nocy na przechodzące koło wylotu norki owady (a właściwie koło zamaskowanej, wystającej poza wylot norki rury skonstruowanej z przędzy). Aby je schwytać, rozrywa oprzęd zamykający jego kryjówkę i wciąga ofiarę do wewnątrz; po sparaliżowaniu zdobyczy ceruje powstały otwór
 7. Podobne. Dwa pozostałe krajowe gatunki – gryziel tapetnik Atypus piceus EN i gryziel zachodni Atypus affinis EN EN
 8. różnią się min. 3-członowymi kądziołkami przędnymi
 9. Uwagi. Wszystkie gryziele są prawnie chronione
 10. Uwagi 2. Autorzy fotografii – Kamil Stajniak Mariusz Gwardjan
 11. Więcej o gatunku

Świętokrzyskie Oprzęd łowny Fot. Mariusz Gwardjan


avidal

Leave a Reply