Tegenaria silvestris – Kątnik leśny

Agelenidae – Lejkowcowate
Karapaks szarawożółty z dwiema ciemniejszymi smugami bocznymi dochodzącymi do tylnej krawędzi głowotułowia. Odwłok szaroczarny z żółtobrązową smugą centralną i dwoma rzędami jasnych plam; regularnie spotyka się osobniki z rdzawym odcieniem na wierzchniej stronie odwłoka, w czym przypomina nieco Tegenaria ferruginea. Nogi żółtobrązowe z ciemnobrunatnymi obrączkami. Mostek czarny z dwoma rzędami jasnych plam rozdzielonych dwukrotnie przewężoną, jasną smugą centralną – istotna cecha diagnostyczna gatunku.

Toskania – Montemurlo 30.06.2022 Fot. Marco Huang

  1. Liczebność. Na południu kraju nierzadki, gdzie indziej znacznie rzadziej obserwowany
  2. Biotop. Lasy, jaskinie – znajdowany najczęściej pod kamieniami, pod kawałkami drewna i w rozmaitych szczelinach. Unika budynków
  3. Wymiary. Długość ciała samicy 6-9 mm. Samiec 5-6 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień, a także cieplejsze dni zimowe
  5. Lokalizacja. Włochy. W Polsce wyraźnie liczniejszy w górach i na pogórzu
  6. Pokarm. Owady i inne bezkręgowce, na które aktywnie poluje; nie konstruuje sieci łownych
  7. Podobne. Inne kątniki są na ogół większe i/lub mniej kontrastowo ubarwione – najpewniej zidentyfikować go na podstawie desenia na mostku (spód głowotułowia)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marco Huang

avidal

Leave a Reply