Xerolycosa miniata – Pogoniec łowczak

Lycosidae – Pogońcowate
Głowotułów jasno, lub ciemnobrązowy z jaśniejszym pasem środkowym. Boczne krawędzie jasno obwiedzione na całej długości, lub przynajmniej w tylnej połowie. Nogi jednolicie ubarwione, bez obrączek.

Xerolycosa

Rezerwat Mierzeja Sarbska 03.08.2019

Xerolycosa

Rezerwat Mierzeja Sarbska 03.08.2019

Nisko 16.10.2022 Fot. Marcin Szot

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Suche, piaszczyste, chętnie trawiaste tereny otwarte – w tym wydmy nadmorskie. Toleruje słonawiska. Unika lasów
  3. Wymiary. Samice 5-7.6 mm. Samce 4.7-5.5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień
  5. Lokalizacja. Pomorskie, podkarpackie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Drobne stawonogi, na które polują aktywnie; nie konstruuje sieci łownych
  7. Podobne. U Xerolycosa nemoralis boczne krawędzie głowotułowia nigdy nie są obwiedzione na całej długości – odróżnienie tego gatunku bywa niemożliwe na fotografiach terenowych. Podobne są także gatunki z rodzaju Pardosa
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marcin Szot avidal
  9. X.miniata w bazie BioMap
  10. Więcej o gatunku

Nisko 16.10.2022 Fot. Marcin Szot

Nisko 16.10.2022 Fot. Marcin Szot


avidal

Leave a Reply