Xerolycosa miniata – Pogoniec łowczak

Lycosidae – Pogońcowate
Głowotułów jasno, lub ciemnobrązowy z jaśniejszym pasem środkowym. Boczne krawędzie jasno obwiedzione na całej długości, lub przynajmniej w tylnej połowie. Nogi jednolicie ubarwione, bez obrączek.

Xerolycosa

Rezerwat Mierzeja Sarbska 03.08.2019

Xerolycosa

Rezerwat Mierzeja Sarbska 03.08.2019

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Suche, piaszczyste, chętnie trawiaste tereny otwarte – w tym wydmy nadmorskie. Toleruje słonawiska. Unika lasów
  3. Wymiary. Samice 5-7.6 mm. Samce 4.7-5.5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień
  5. Lokalizacja. Pomorskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Drobne stawonogi, na które polują aktywnie; nie konstruuje sieci łownych
  7. Podobne. U Xerolycosa nemoralis boczne krawędzie głowotułowia nigdy nie są obwiedzione na całej długości – odróżnienie tego gatunku bywa niemożliwe na fotografiach terenowych. Podobne są także gatunki z rodzaju Pardosa
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. X.miniata w bazie BioMap
  10. Więcej o gatunku

avidal

Leave a Reply