Xerolycosa nemoralis – Pogoniec lesiec

Lycosidae – Pogońcowate
Głowotułów jasnobrązowy lub ciemnobrązowy z jaśniejszym pasem środkowym, który u samic jest żółto-brązowy, a u samców szarawy. Boczne krawędzie głowotułowia nigdy nie są jasno obwiedzione na całej długości. Na odwłoku dwa rzędy jasnych plamek. Nogi jednolicie ubarwione, bez obrączek.

Niemcy – Sierpień 2017 ♀ Fot. Benjamin Fabian

  1. Status. Pospolity i miejscami liczny. W Polsce na całym obszarze
  2. Siedlisko. Głównie skraje suchych lasów iglastych oraz polany i prześwietlenia w takich lasach
  3. Wymiary. Samice 5-7.5 mm. Samce 4.5-5.7 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień
  5. Lokalizacja. Niemcy
  6. Pokarm. Drobne stawonogi, na które polują aktywnie; nie konstruuje sieci łownych
  7. Podobne. U unikającego lasów Xerolycosa miniata boczne krawędzie głowotułowia są obwiedzione na całej długości lub w jego tylnej połowie- odróżnienie tego gatunku bywa niemożliwe na fotografiach terenowych. Bardzo podobne są także niektóre gatunki z rodzaju Pardosa (ciało bardziej krępe, nogi krótsze)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Benjamin Fabian
  9. X.miniata w bazie BioMap
  10. Więcej o gatunku

avidal

Leave a Reply