Mitostoma chrysomelas

Nemastomatidae
Ciało owalne, u samców spłaszczone, u samic wypukłe. Ubarwienie ciała od złocistego do brunatno-czarnego, z biało-złotym pasem środkowym i jasnymi pasami bocznymi. Osobniki z terenów górskich często są znacznie ciemniejsze. Nogogłaszczki długie, obficie pokryte buławkowatymi szczecinkami. Barwa nóg od bladożółtej do szaro-brunatnej.

Lubień 16.08.2020 ♂ Fot. Maksymilian Syratt

Lubień 16.08.2020 ♂ Fot. Maksymilian Syratt

  1. Status. Pospolity. Występuje w całym kraju
  2. Siedlisko. Lasy, zarośla, łąki, szuwary wzdłuż rowów melioracyjnych, sady, ogrody, cmentarze, wykroty, piwnice, jaskinie…
  3. Wymiary. Samica 1.9-2.6 mm. Samiec 1.5-1.8 mm (bez odnóży)
  4. Aktywność. Przyszczalnie aktywna cały rok
  5. Lokalizacja. Małopolskie (Beskidy)
  6. Pokarm. Głównie skoczogonki
  7. Podobne. Charakterystyczny gatunek
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Maks Syratt

Maks Syratt

Leave a Reply