Nemastomatidae – Czarnuszkowate

Niewielkie, ciemno ubarwione koszarze o cienkich nogach. Wzgórek oczny położony niemal na przedniej krawędzi ciała; u pozbawionych oczu gatunków jaskiniowych zredukowany.
W Polsce 6 gatunków z 3 rodzajów.
Przy opisach gatunków korzystałem z monografii Roberta Rozwałki zatytułowanej Kosarze (Opiliones) Polski.

Leave a Reply