Paranemastoma kochi

Nemastomatidae
Ciało owalne, wysklepione. Ubarwienie ciała od brunatno-czarnego do czarnego, czasem z sinym odcieniem. Wzgórek oczny z podłużną, jasną kreską, a na głowotułowiu i odwłoku jasne plamy, które mogą się zlewać, bądź zanikać (melanizm wysokogórski). Ponadto na odwłoku zwykle jedna para stożkowatych kolców.

Paranemastoma kochi (2) (1)

Lubień 15.08.2019 Fot. Maksymilian Syratt

Paranemastoma kochi (1)

Lubień 15.08.2019 Fot. Maksymilian Syratt

  1. Status. Notowany tylko z południa kraju, gdzie lokalnie bywa liczny
  2. Siedlisko. Lasy, zarośla, polany reglowe, hale, połoniny, najczęściej w pobliżu potoków i źródlisk
  3. Wymiary. Samica 3.4-4.4 mm. Samiec 3.2-3.7 mm (bez odnóży)
  4. Aktywność. Zarówno osobniki dojrzałe jak i młodociane są aktywne przez cały rok
  5. Lokalizacja. Małopolskie (Beskidy). Występowanie ograniczone do gór i pogórzy
  6. Pokarm. Głównie larwy ziemiórkowatych (Sciaridae)
  7. Podobne. Drugi krajowy gatunek z rodzaju Paranemastoma quadripunctatum różni się układem plam na głowotułowiu oraz brakiem kolców (samica) bądź ich większą ilością (samiec)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Maks Syratt

Maks Syratt

Leave a Reply