Ptinus sexpunctatus – Pustosz dębowiec

Anobiidae – Kołatkowate
Dawniej w rodzinie Ptinidae zdegradowanej obecnie do rangi podrodziny Ptininae.
Głowa szeroka, nieco węższa od nasady przedplecza. Przedplecze rdzawobrązowe z dwoma guzkami bocznymi, pozbawione plam. Pokrywy rdzawobrązowe z dwiema parami białych, rozmytych i zwykle szeroko przerwanych po środku przepasek poprzecznych, które u samców mogą zanikać. Obie płci zdolne do lotu.

Niemcy – Thüringen – czerwiec 2021 Fot. Benjamin Fabjan

Niemcy – Thüringen – czerwiec 2021 Fot. Benjamin Fabjan

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadki, obserwowany bardzo sporadycznie VU
  2. Biotop. Lasy liściaste z dużą ilością martwego drewna i dziuplastych drzew, zwłaszcza dębów. Relikt lasów pierwotnych
  3. Wymiary. Długość ciała 2.2 – 4.2 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Niemcy. W Polsce znany z Wrocławia oraz z Rogalina
  6. Pokarm. Pyłek, szczątki organiczne pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Larwy saprofagiczne
  7. Podobne. Niektóre inne gatunki z podrodziny Ptininae, w tym Ptinus fur (wzór w kształcie litery „V” na przedpleczu) i Ptinus raptor (dwie żółte plamy na przedpleczu)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Benjamin Fabian
  9. P.sexpunctatus w bazie BioMap

Niemcy – Thüringen – czerwiec 2021 Fot. Benjamin Fabjan


avidal

Leave a Reply