Euracmaeops septentrionis – Rozpylak świerkowy

Cerambycidae – Kózkowate
Poprzednio w rodzaju Acmaeops. Przedplecze czarne. Pokrywy zwykle czarne i tylko sporadycznie żółtobrązowe. Nogi czarne; golenie bez rozjaśnień w części nasadowej.

A.septentrionis female

Warszawa – Las Kabacki 10.04.2007 ♀ – forma typica (widoczne lśniące fioletowawe obrzeżenie pokryw) Fot. Adam Woźniak

Acmaeops mating

Warszawa – Las Kabacki Hodowla z korowiny świerka: 10.04.2018 – 20.04.2018 (imagines) Para in copula Fot. Adam Woźniak

Ojcowski Park Narodowy 27.06.2020 Fot. Maksymilian Syratt

  1. Liczebność. Nierzadki, ale sporadycznie obserwowany
  2. Biotop. Lasy z udziałem świerka
  3. Wymiary. Długość ciała 7-10 mm
  4. Aktywność. Koniec kwietnia – lipiec
  5. Lokalizacja. Mazowieckie, małopolskie. Wykazany z Puszczy Pilickiej
  6. Pokarm. Imagines nie pobierają pokarmu. Larwy żerują w świerkach; posiadają dobrze wykształcone, funkcjonalne nogi – ewenement wśród kózek
  7. Podobne. Pokrywy u Euracmaeops marginatus są zwykle brązowe i tylko okazjonalnie czarne, a golenie rozjaśnione w części nasadowej
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Adam Woźniak Maks Syratt
  9. E.septentrionis w bazie BioMap
  10. Więcej o gatunku
Aamaeops larva

Warszawa – Las Kabacki 10.04.2007 Larwa w kolebce poczwarkowej Fot. Adam Woźniak

Habitat

Warszawa – Las Kabacki Marzec 2010 – Habitat: uschnięty pień świerka (jego dolne partie – szyjka i nadbiegi korzeniowe) Fot. Adam Woźniak


avidal

Leave a Reply