Oxymirus cursor – Ostrokrywka nieparka

Cerambycidae – Kózkowate
Samiec cały czarny, samica z brązowawymi pasami na pokrywach i częściowo brązowymi nogami, a także czułkami.

O cursor

Las wiączyński 26.04.2018 ♂

O.cursor

Las wiączyński 26.04.2018 ♂

Wołosate 30.05.2014 Samica

Wołosate 30.05.2014 ♀

Wołosate 30.05.2014

Wołosate 30.05.2014 ♀

  1. Liczebność. Lokalnie liczny, zwłaszcza w górach
  2. Biotop. Lasy różnych typów
  3. Wymiary. Długość ciała 15-30 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Bieszczady, Łódzkie. Wykazany z Modlicy i z rezerwatu Konewka
  6. Pokarm. Pyłek. Larwy żerują w zmurszałych sosnach, świerkach i jodłach
  7. Podobne. Kilka innych kózkowatych np. czarnonogi i bardzo rzadki Stenocorus quercus, czy też Stenocorus meridianus
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Andrzej Kucharski avidal
  9. O.cursor w bazie BioMap
Suche rzeki 29.05.2013 Wykrot, na którym znalazłem łucznika korzeniowca

Suche Rzeki 29.05.2013 Wykrot, na którym znalazłem ostrokrywkę

Ox. cursor

Las wiączyński 26.04.2018 ♂

Uherce Mineralne 08.06.2019 ♀ Fot. Andrzej Kucharski

Suche rzeki 29.05.2013

Suche Rzeki 29.05.2013 ♂

Suche rzeki 29.05.2013

Suche Rzeki 29.05.2013 ♂

Suche rzeki 29.05.2013

Suche Rzeki 29.05.2013 ♂

Suche rzeki 29.05.2013 Zniecierpliwiony przedłużającą się sesją postanowił odlecieć

Suche Rzeki 29.05.2013 ♂ Zniecierpliwiony przedłużającą się sesją postanowił odlecieć

Suche rzeki 29.05.2013

Suche Rzeki 29.05.2013 ♂

Suche rzeki 29.05.2013

Suche Rzeki 29.05.2013 ♂

Suche rzeki 29.05.2013

Suche Rzeki 29.05.2013 ♂

Suche rzeki 29.05.2013

Suche Rzeki 29.05.2013 ♂


avidal

Leave a Reply