Chrysolina rufa

Chrysomelidae – Stonkowate
Przedplecze i pokrywy kasztanowe, nieregularnie punktowane. Boki przedplecza bez wypukłości. Barki zaokrąglone.

Kuźnice Fot. Grzegorz Gierlasiński

Kuźnice Fot. Grzegorz Gierlasiński

  1. Liczebność. Lokalnie liczna
  2. Biotop. Wilgotne, górskie i podgórskie lasy oraz brzegi wód
  3. Wymiary. Długość ciała 6-9 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Tatry. Gatunek górski, na Wyżynie Łódzkiej nieobecny
  6. Pokarm. Imagines i larwy fitofagiczne; roślina żywicielska nieznana
  7. Podobne. Inne podobnie ubarwione stonki, które można odróżnić po wypukłych brzegach przedplecza (Chrysolina oricalcia), czy regularnym punktowaniu pokryw (Chrysolina geminata)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Grzegorz Gierlasiński
  9. Ch.rufa w bazie BioMap

Rodzaj Chrysolina - Złotka


avidal

Leave a Reply