Hypera miles

Curculionidae – Ryjkowcowate
Dawniej pod nazwą Hypera suspiciosa. Ryjek stosunkowo długi i szeroki. Przedplecze zwykle z dwoma szerokimi, ciemnymi, podłużnymi pasami. Pokrywy z przyciemnieniem wzdłuż szwu pokryw, poniżej przedplecza. Pokrywy w dwóch podstawowych wariantach barwnych – szare, lub jasnobrązowe.

H.suspiciosa.

Cieszyn 02.07.2019 Fot. Slavko

H.suspiciosa

Cieszyn 02.07.2019 Fot. Slavko

Bialny Dół Kwiecień 2015 Fot. Rafał Celadyn

Bialny Dół Kwiecień 2015 Fot. Rafał Celadyn

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Łąki, pola, ugory, przydroża, przytorza, pastwiska, doliny rzeczne, zarośla, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 5.3-5.8 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni
  5. Lokalizacja. Małopolskie, dolnośląskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Imagines i larwy żerują na rozmaitych roślinach zielnych (lucerna, koniczyna, nostrzyk i inne)
  7. Podobne. Hypera melancholicaHypera postica i Hypera meles
  8. Uwagi. Identyfikacja petrel i Robert Lasecki
  9. Uwagi 2. Autorzy obserwacji – Slavko Rafał Celadyn
  10. H.miles w bazie BioMap

Rodzaj Hypera - Ziołomirek


avidal

Leave a Reply