Ips sexdentatus – Kornik sześciozębny

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ciało walcowate, zwarte, rdzawobrunatne do niemal ciemnobrunatnego, lśniące i widocznie owłosione. Przedplecze masywne jak u wszystkich korników. Pokrywy z ukośnie ściętymi wierzchołkami uzbrojonymi w kolcowate wyrostki – po sześć na każdej z pokryw, czyli łącznie jest ich 12.

Warszawa 01.05.2022 Fot. prof. Marek W.Kozłowski

Warszawa 01.05.2022 Fot. prof. Marek W.Kozłowski

Warszawa 01.05.2022 Fot. prof. Marek W.Kozłowski

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy iglaste i mieszane
  3. Wymiary. Długość ciała 5.5-7.5 mm – pod względem rozmiarów dugi największy kornik w Polsce
  4. Aktywność. Aktywny niemal cały rok. Rójka w kwietniu i maju (w górach do czerwca) oraz w lipcu i sierpniu. Dwa pokolenia w sezonie. Zimują młode imagines (w ściółce, w próchniejącym drewnie oraz w chodnikach macierzystych), rzadziej poczwarki
  5. Lokalizacja. Mazowieckie. Obecny w całym kraju
  6. Pokarm. Beznogie i bezokie larwy żerują w sosnach, zwłaszcza w sośnie pospolitej, znacznie rzadziej w świerkach i modrzewiach. Opanowuje zwykle drzewa ścięte i powalone. Żerowisko wieloramienne, najczęściej 2-5 ramienne
  7. Podobne. Inne korniki o ściętych pokrywach różnią się liczbą lub/i kształtem wyrostków na ścięciach pokryw. I tak np. u Ips typographus jest ich łącznie 8
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek W.Kozłowski
  9. I.sexdentatus w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply