Orchestes fagi – Skoczonos bukowiec

Curculionidae – Ryjkowcowate
Poprzednio w rodzaju Rhynchaenus. Ryjek wąski, niezbyt długi, w stanie spoczynku silnie podgięty pod ciało i trudno dostrzegalny. Oczy wypukłe, położone blisko siebie – cecha diagnostyczna rodzaju. Przedplecze i pokrywy czarne, pokryte przylegającymi lub lekko odstającymi, złocistobrązowymi łuskami i włoskami. Scutellum czarne. Pokrywy stosunkowo długie jak na ten rodzaj, zwłaszcza w zestawieniu z przedpleczem. Uda i golenie czarne. Stopy żółte.

Francja – Tournehem-sur-la-Hem 23.05.2018 Fot. Marie Lou Legrand

Francja – Tournehem-sur-la-Hem 23.05.2018 Fot. Marie Lou Legrand

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała 2-3.4 mm
  4. Aktywność. Marzec – wrzesień/październik
  5. Lokalizacja. Francja
  6. Pokarm. Gatunek związany z bukami i grabami. Larwy minują liście, imagines żerują na młodych pączkach i liściach
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju różnią się detalami ubarwienia i owłosienia ciała – nietrudny do rozpoznania
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Marie Lou Legrand
  9. O.fagi w bazie BioMap

Rodzaj Orchestes - Skoczonos


avidal

Leave a Reply