Ceruchus chrysomelinus – Wynurt

Lucanidae – Jelonkowate
Ciało czarne, błyszczące (zielona barwa na fotografiach to efekt odbicia roślinności). Głowa szeroka, zwłaszcza u samca. Żuwaczki wysunięte do przodu, u samca zdecydowanie potężniejsze (jeśli larwa miała niedostatek pokarmu, wypoczwarcza się w tzw. postać głodową o zredukowanych żuwaczkach); na ich wewnętrznej stronie gęste żółte włoski. Przedplecze krótkie, szerokie – u samca boczne krawędzie przedplecza proste, u samicy łagodnie zakrzywione.

Kalwaria Pacławska 18.06.2009 Fot. Rafał Celadyn

Kalwaria Pacławska Samiec 18.06.2009 Fot. Rafał Celadyn

Kalwaria Pacławska 18.06.2009 Fot. Rafał Celadyn

Kalwaria Pacławska 18.06.2009 Fot. Rafał Celadyn

C.chrysomelinus

Puszcza Białowieska 23.06.2009 Fot. Adam Woźniak

Kalwaria Pacławska 18.06.2009 Fot. Rafał Celadyn

Kalwaria Pacławska 18.06.2009 Fot. Rafał Celadyn

  1. Liczebność. Bardzo rzadki. Czerwona Lista kat. VU
  2. Biotop. Lasy z powalonymi, próchniejącymi drzewami
  3. Wymiary. Długość ciała 11-18 mm
  4. Aktywność. Koniec maja – sierpień
  5. Lokalizacja. Podkarpacie, Puszcza Białowieska. Na Wyżynie Łódzkiej raczej nie występuje
  6. Pokarm. Soki wyciekające z ran na pniach drzew. Larwy ksylofagiczne, rozwijają się głównie w murszejacych, powalonych pniach
  7. Podobne. Nietrudny do rozpoznania
  8. Uwagi. Wynurta obserwowali Adam WoźniakRafał Celadyn
  9. C.chrysomelinus w bazie BioMap

Puszcza Białowieska 10.05.2020 Larwa Fot. Adam Woźniak

Kalwaria Pacławska 18.06.2009 Gęste włoski na wewnętrznej stronie żuwaczek służą do pobierania płynnego pokarmu Fot. Rafał Celadyn

Kalwaria Pacławska 18.06.2009 Gęste włoski na wewnętrznej stronie żuwaczek służą do pobierania płynnego pokarmu Fot. Rafał Celadyn

Leave a Reply