Dasytes spp. – Rościsze

Melyridae
Według jednych źródeł należy do rodziny Dasytidae, wg innych do Melyridae. Czarne, smukłe chrząszcze o małej głowie i dużych oczach. Przedplecze wyraźnie węższe od podstawy pokryw.

Łódź – Brus 16.05.2020

Łódź – Brus 16.05.2020

  1. Liczebność. Niektóre gatunki pospolite (D.plumbeus i D.niger), w większości jednak rzadkie, lub bardzo rzadkie
  2. Biotop. Lasy; obserwowane zwykle na krzewach i roślinach zielnych oraz na kwiatach
  3. Wymiary. Większość gatunków przeciętnie 3.5-4.5 mm; zauważalnie większy Dasytes caeruleus 5-7 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występują w całym kraju
  6. Pokarm. Pyłek kwiatowy. Larwy drapieżne, być może częściowo saprofagiczne; rozwijają się w gałązkach i pniach drzew liściastych, ale także iglastych
  7. Podobne. Poszczególne gatunki (w Polsce 10) bardzo trudne do rozróżnienia na fotografiach
  8. Uwagi. Oznaczenie osobnika z 2014 roku Isidor Plonski
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – avidal
Las wiączyński 25.06.2014

Las wiączyński 25.06.2014 Dasytes aeratus/plumbeus

Las wiączyński 25.06.2014

Las wiączyński 25.06.2014


avidal

Leave a Reply