Psilothrix viridicoerulea

Melyridae
Wierzchnia strona ciała oraz odwłok i nogi intensywnie, metalicznie zielonkawogranatowe. Przedplecze grubo i gęsto punktowane, o zaokrąglonych bocznych krawędziach, najszersze w połowie długości. Pokrywy smukłe, w tylnej części zaokrąglone; stykające się ze sobą pokrywy w części wierzchołkowej tworzą wąskie, lecz wyraźnie dostrzegalne wcięcie.

Francja 16.04.2014 Fot. gernotkunz

Francja 16.04.2014 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Brak współczesnych obserwacji
  2. Biotop. Kwietne łąki i polany, murawy, pastwiska, skraje lasów
  3. Wymiary. Długość ciała 4.8-6.6 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec
  5. Lokalizacja. Francja. W Polsce wykazany z Pomorza w połowie ubiegłego wieku, wskazane potwierdzenie występowania w naszym kraju
  6. Pokarm. Imagines są melitofagiczne (żywią się pyłkiem kwiatowym). Larwy początkowo żywią się martwymi szczątkami organicznymi pochodzenia zwierzęcego, zwłaszcza martwymi owadami. Starsze stadia są fitofagiczne, żerują w łodygach roślin zielnych
  7. Podobne. U niebieskich gatunków z rodzaju Dasytes przedplecze ma zupełnie odmienny kształt. Na południu Europy można spotkać podobnego Psilothrix aureola, u którego wierzch ciała jest zielony, pozbawiony granatowego odcienia
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. P.viridicoerulea w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply