Dianous coerulescens – Myśliwiec

Staphylinidae – Kusakowate
Głowa czarna. Oczy wypukłe, relatywnie male, osadzone na bokach głowy. Przedplecze wąskie, czarne. Pokrywy skrócone, czarne; na każdej z nich intensywnie pomarańczowa, owalna plama. Odwłok czarny z parą długich, dobrze widocznych szczecinek wierzchołkowych. Nogi czarne.

Dian. coerulescens

Lubień 16.08.2019 Fot. Maksymilian Syratt

Dianous

Lubień 16.08.2019 Fot. Maksymilian Syratt

  1. Liczebność. Lokalny, miejscami liczny
  2. Biotop. Wilgotne brzegi górskich i podgórskich cieków wodnych; znacznie rzadziej znajdowany na nizinach
  3. Wymiary. Długość ciała 5-6 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do wczesnej jesieni
  5. Lokalizacja. Małopolskie
  6. Pokarm. Drapieżny
  7. Podobne. Stenus comma, Stenus doderoiStenus longipes, Stenus biguttatus i Stenus kiesenwetteri, a w mniejszym stopniu Stenus bimaculatus i Stenus guttula (częściowo żółtopomarańczowe nogi) mają większe oczy i brak im szczecinek na wierzchołku odwłoka
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Maks Syratt
  9. D.coerulescens w bazie BioMap
  10. Wymowa: dianous cerulescens

avidal

Leave a Reply