Stenus comma – Myśliczek lancetowaty

Staphylinidae – Kusakowate
Ciało czarne, gęsto i grubo punktowane. Głowa między oczami słabiej wypłaszczona, niż u kilku innych, podobnych gatunków. Przedplecze najszersze w połowie długości. Na pokrywach para niewielkich, żółtopomarańczowych, niemal okrągłych plam, leżących w takiej samej odległości od szwu pokryw i od brzegów pokryw. Nogi i czułki czarne.

Łuków 17.04.2013 Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Pobrzeża wód, skraje lasów, w ściółce i pod kamieniami
  3. Wymiary. Długość ciała 5-6 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień. Aktywny także w ciągu dnia
  5. Lokalizacja. Lubelskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Aktywnie poluje na drobne bezkręgowce m.in. skoczogonki
  7. Podobne. Pozostałe krajowe gatunki myśliczków z plamkami na pokrywach –  w tym Stenus bimaculatus (dwubarwne nogi), a przede wszystkim Stenus biguttatus (głowa między oczami silniej wypłaszczona, plamy na pokrywach bardziej zbliżone do szwu pokryw). Plamkowane pokrywy i czarne nogi posiadają również Stenus doderoiStenus longipes i Stenus kiesenwetteri – można je odróżnić m.in. po wielkości plam na pokrywach i ich położeniu względem szwu pokryw. Identyfikacja na podstawie fotografii terenowych obarczona dużym ryzykiem błędu. Także Dianous coerulescens (mniejsze oczy, dwie szczecinki apikalne na odwłoku)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Ricosz
  9. S.comma w bazie BioMap

Rodzaj Stenus - Myśliczek


Ricosz

Leave a Reply