Ocypus tenebricosus – Zbójca reglowy

Staphylinidae – Kusakowate
Głowa czarna, szeroka, masywna. Przedplecze o zaokrąglonych kątach, matowoczarne. Pokrywy czarne, silnie skrócone – wyraźnie krótsze od przedplecza. Odwłok czarny. Nogi czarne lub brunatno-czarne. Czułki czarne.

Niemcy Höhr-Grenzhausen 29.03.2008 Fot. Marek R. Swadzba

  1. Liczebność. Bardzo rzadko obserwowany gatunek górski, sporadycznie znajdowany na terenach nizinnych
  2. Biotop. Lasy, polany. Przebywa zwykle pod kamieniami, we mchu, w ściółce; znajdowany także na rozkładających się grzybach
  3. Wymiary. Długość ciała 19-32 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień
  5. Lokalizacja. Niemcy. W Polsce współcześnie wykazany z Beskidu Zachodniego
  6. Pokarm. Drapieżny
  7. Podobne. Inne całkowicie czarne gatunki z rodzaju (i tak np. Ocypus olens różni się dłuższymi od przedplecza pokrywami, a Ocypus opthalmicus metalicznym, granatowym połyskiem na ciele). Bliźniaczo podobny, choć zauważalnie mniejszy (17-25 mm) Ocypus biharicus różni się nieco węższym przedpleczem i budową genitaliów
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek R.Swadzba
  9. O. tenebricosus w bazie BioMap

Rodzaj Ocypus - Zbójca


avidal

Leave a Reply